Steunpilaar

De Steunpilaar

Onze nieuwsbrief de Steunpilaar verschijnt eenmaal per jaar. Deze uitgebreide nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. De steunpilaar wordt verstuurd aan de Vrienden van de Van Schaikstichting (ook wel onze steunpilaren genoemd) als dank voor hun bijdrage. Als je ook de Steunpilaar wilt ontvangen wordt dan Vriend van ons via deze link.

 

De Steunpilaar wordt gemaakt door een redactie, welke bestaat uit:

  • Redactie - Luck Walschot
  • Layout - Bert Beckers

Het drukwerk voor de Steunpilaar wordt verzorgd door Drukkerij StegraPrint.

 

Onze Steunpilaren zijn tevens opgenomen in de collectie van de bibliotheek Maastricht. Via deze link komt u op hun site uit en kunt u onze magazines opzoeken en digitaal bekijken.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten