Steunpilaar

De Steunpilaar


 

Onze nieuwsbrief de "Steunpilaar" verschijnt twee maal per jaar (voorjaar en najaar). Deze uitgebreide nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen half jaar. De Steunpilaar wordt gemaakt door een redactie, welke bestaat uit:

  • Redactie - Luc Walschot
  • Spellingscontrole - John Knubben
  • Layout - Bert Beckers

Het drukwerk voor de Steunpilaar wordt verzorgd door Drukkerij StegraPrint.

Onze Steunpilaren zijn tevens opgenomen in de digitale collectie van de Stadsbibliotheek Maastricht. Via deze link komt u op hun site uit en kunt u onze magazines opzoeken en digitaal bekijken.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten