Erkend Berglopers Certificaat

Erkend Bergloperscertificaat (EBC)

rrb_p37445


Op oude foto's ziet men nog wel eens een groeve-ingang, waarin het lijkt dat men zo naar binnen kan wandelen. Dit is sinds de jaren '80/'90 echter meestal niet meer mogelijk.
Vanwege de vernieuwde mijnwet dient een zelfstandig bezoeker aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met veiligheid en de wettelijke aansprakelijkheid.
Of het nu voor toerisme, onderzoek of andere doeleinden is: een groeve dient voor gebruik gekeurd te zijn.
Deze keuring bepaalt of een groeve (of gedeelte daarvan) geschikt is voor intensief gebruik, extensief gebruik, of helemaal is afgekeurd voor enig gebruik.
Intensief gekeurd gebied wordt in de regel gebruikt voor toeristische rondleidingen, kerstmarkten of andere vormen van intensief gebruik.
Hiervoor zijn zowel de plafonds 'afgeklopt' (verwijderen van slechte stukken), alsook gecontroleerd op scheuren en breuken. Ook de pilaarsterktes worden indien nodig berekend door een ingenieur gesteentemechanica. De extensief gekeurde gebieden hebben in de regel enkel een visuele controle gehad en alleen daar waar acuut gevaar was is ingegrepen om het weer veilig te krijgen.
Het betreden van extensief gekeurde gebieden is uit veiligheid niet zomaar mogelijk.

Om onderzoekers en berglopers toch gelegenheid te geven in extensief gekeurde gebieden te lopen, is er een speciale regeling in het mijnbouwbesluit dat hierin voorziet.
Voordat men deze gebieden mag betreden, is het nodig om een cursus te doorlopen die je bekend maakt met het herkennen van gevaarlijke situaties, met de nadruk op de gesteente mechanische veiligheid. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je ook hebt: deze cursus is een wettelijke verplichting.
De Erkend Berglopercursus bestaat sinds 2004 en wordt gegeven door een erkend ingenieur gesteentemechanica. De organisatie en administratie wordt verzorgd door Rob Heckers.
De cursus bestaat uit twee delen: na een theorieavond volgt er een praktijkavond om te wijzen op herkenningspunten die tijdens de theorie zijn uitgelegd.
Pas als beide delen zijn doorlopen mag men zich erkend bergloper noemen.
Om deel te nemen aan deze cursus dien je lid te zijn van een van de samenwerkende partijen: RRB (Regeling Recreatief Berglopen), SOK (Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven), SJB (Stichting Jezuïetenberg), VSS (Stichting Ir. D.C. van Schaïk), Maastricht Underground (VVV), het Gilde van de Bergmennekes of de vleermuistellers van de Zoogdierenwerkgroep van het NHGL.
Hiervoor hoef je meestal zelf geen actie te ondernemen, als aspirant cursist krijg je automatisch een oproep (je moet uiteraard wel je gegevens hebben doorgegeven: naam, adres, woonplaats, emailadres en geboortedatum). De cursus wordt ongeveer 1 of 2 keer per jaar gegeven, naar gelang er genoeg nieuwe kandidaten zijn. Als lid van een van de participerende organisaties zijn er geen kosten verbonden aan deze cursus. Het behaalde certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar, waarna de cursus opnieuw gevolgd dient te worden.

Samengevat:
Om toegang te krijgen tot een groeve op Nederlands grondgebied dient men vrijwel altijd gecertificeerd te zijn als Erkend Bergloper.
Zonder deze erkenning is volgens het mijnbouwbesluit geen toegang mogelijk buiten de intensief gekeurde gebieden (dus dan zou je vrijwel alleen de gebieden tbv. toeristische rondleidingen kunnen bezoeken).
Let op! Men kan aan het Erkend Bergloperschap echter geen toegangsrechten ontlenen. De eigenaar van een groeve bepaalt zelf het toegangsbeleid.

Vereniging Natuurmonumenten biedt sinds 1996 de mogelijkheid tot recreatief berglopen via de stichting RRB. Klik hier voor de website van het RRB
Stichting Ir. D.C. van Schaïk biedt sinds 1997 voor gecertificeerde berglopers en SOK-leden toegang tot een aantal groeven onder hun beheer.

Rob Heckers organiseert de EBC namens de samenwerkende organisaties en kan je eventuele vragen beantwoorden. Stuur Rob een mail