Ontstaansgeschiedenis

Ontstaan van de Stichting

donker20landschap20scharnderberg202.jpg

 

In 1979 dreigden in het Limburgse Mergelland een aantal mergelgroeven te verdwijnen, omdat het beheer van die groeven een te grote last werd voor de aansprakelijke eigenaren.

Enkele leden van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK) en van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) hebben toen geregeld dat het beheer van deze groeven tijdelijk bij het NHGL ondergebracht kon worden. Deze noodstap is toen gezet in afwachting van een betere oplossing.

Die betere oplossing kwam pas 7 groeven later, toen in 1997 besloten werd het beheer van die groeven over te zetten naar een nieuwe op te richten stichting. Deze organisatie kreeg de naam "Stichting Ir. D.C. van Schaïk" en werd in december 1997 opgericht in aanwezigheid van de heer ing. W.C.L. van Schaïk, de zoon van de naamgever.

In de jaren sinds de oprichting, heeft de stichting flink gebouwd aan een gedegen beleidsplan, financiële basis, technische ondersteuning van het beheer en uitbreiding van het aantal groeven. Deze website geeft u daarvan een overzicht.

De Stichting ir. D.C van Schaïk of, verkort, de van Schaïkstichting, en de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven zijn een sterk team waarin er een duidelijke taakverdeling is:

  • Van Schaïkstichting: Beheer, restauratie, rondleidingen en stabilisatie van groeven
  • De SOK: Onderzoek en voorlichting over waarden van de groeven

Deze website zal u geen uitgebreide informatie verschaffen over de geschiedenis van de groeven, lopende onderzoeken of resultaten van afgeronde onderzoeken. Voor die informatie verwijzen wij naar de website van onze zusterorganisatie Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten