Scharnderberg

Scharnderberg

scharnderberg20ingang20boerderijkant.jpg

De groeve is een typische boerengroeve. Na de 1e wereldoorlog is hier op grote, bijna industriële schaal kalk gewonnen. Dit is nog te zien aan de resten van de railsystemen in de berg. Dit heeft er ook toe geleid dat de oudste opschriften verdwenen zijn.

Dieper in de berg staan nog opschriften uit medio 17e eeuw. Tijdens WOII zijn er nog 2 ingangen extra bij gegraven om de berg als eventuele schuilplaats te bereiken.

Door de vele, soms desastreuse gebruiken van de berg, almede roofbouw doet de berg wat chaotisch aan.

scharnderberg20ihs.jpg

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten