Specialisten

Specialisten

Voor het beheer van groeves is een behoorlijke en soms specialistische kennis nodig. Naast Fysieke controles komen er natuurlijk allerhande papieren en zaken aan bod. Hiervoor heeft de stichting contact gelegd met mensen die hierin hun specialisatie hebben.

Voor zaken omtrent het geofysische gebeuren

Dhr. Roland Bekendam van Firma Geocontrol. Specialist op het gebied van o.a. mijnbouw

De mergelwinnings en bewerkings firma's Kleijnen en Rouwet. Specialisten op het gebied van stabiliseren en eventueel herstellen van groeven.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten