Naamgeving

Naamgeving

 

Wij hebben onze naam te danken aan een van de pioniers van het onderzoek naar de mergelgroeven.

De heer Ir. D.C. van Schaïk

de20heer20ir20dc20van20schaik
Op 4 oktober 2002 was de 30ste sterfdag van de heer Ir. D.C. van Schaïk, de naamgever van onze stichting.
De heer van Schaïk was als elektrotechnisch ingenieur bij de Kalkmergelmaatschappij Sint Pietersberg, de voorloper van de ENCI, werkzaam en had rond 1925 als opdracht een manier te vinden om de mergel van de groeve aan de kant van de Jeker over te brengen naar de Maaskant van de Sint Pietersberg.

In eerste instantie was het de bedoeling dit via een kabelbaan over de Sint Pietersberg te realiseren, daarom was hij ook als elektrotechnicus aangetrokken. Deze kabelbaan was echter snel van de baan omdat men in die tijd nog plannen had een vliegveld boven op de Sint Pietersberg aan te leggen.

Zijn inventiviteit bracht hem op het idee om de gangen in de Sint Pietersberg te gebruiken, om van de ene naar de andere kant van de berg te komen. Tijdens de zoektocht naar deze route via het instortingsgebied is hij zo onder de indruk gekomen van de gangenstelsels, dat hij zich de rest van zijn leven met de Limburgse mergelgrotten bezig heeft gehouden.

kalkmergel20sint20pietersberg.jpg

 

 

Voor de berglopers is de heer van Schaïk een goede bekende, meestal alleen in verband met zijn publicatie over de onder- en bovengrond van de Sint Pietersberg, vaak oneerbiedig “de dikke van Schaïk” genaamd. Dat het werk van de heer van Schaïk over de kalksteengroeven een veel groter onderzoeksgebied en veel meer publicaties dan deze “Dikke” bevat, is bij minder mensen bekend.

Hoewel het overlijden van de heer van Schaïk al een tijd in het verleden ligt, blijft zijn werk ons met de regelmaat van de klok behulpzaam. Zo ook heeft de heer van Schaïk een deel van de Scharnderberg in kaart gebracht. Deze Scharnderberg is een van de groeven die bij onze stichting in beheer is.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten