Groeven

Het regulier onderhoud bij de groeven van ons gaat gewoon door. Nu de zomermaanden er weer zijn, groeit en bloeit alles weer in volle glorie. Soms wat te veel.
Bij Groeve de Keel en de Apostelgroeve was alles behoorlijk aan het woekeren geslagen. Er moest dus op korte termijn worden gesnoeid.

Danzij de inzet van de vrijwilligers van dagbesteding "Nui Spoor" zijn de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en kunnen de beide groeven er weer tegenaan!Hierbij bedankt de stichting de medewerkers van Nui Spoor voor hun inzet bij onze groeven!

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten