Ontstaansgeschiedenis

Home

Vuursteenmijnen Rijckholt:

De Stichting Ir. D.C. van Schaïk beheert samen met Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven de prehistorische vuursteenmijnen in Rijckholt. Klik hier voor meer informatie voor de vuursteenmijnen.

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is het beheren van onderaardse kalksteengroeven in Nederlands en Belgisch Mergelland om de aanwezige geologische, historische en biologische waarden te behouden en deze groeven voor onderzoek en niet-commerciële c.q. educatieve bezoeken open te stellen.
De Stichting Ir. D.C. van Schaïk maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en heeft een nauwe band met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.
De Stichting heeft een handboek groevenbeheer waar de werkwijze van het groevenbeheer wordt beschreven.


Website:

Deze website is opgezet om informatie te geven over het wel en wee van de stichting en de groeven die bij haar in beheer zijn.

Nieuws:

Het kopje nieuws laat een overzicht zien van de activiteiten van onze stichting.
 

Groevebeheer:

Het kopje "Groevebeheer" geeft toegang tot onze groeven. Hier treft u een lijst aan van alle groeven die bij ons in beheer zijn met een uitleg per groeve.


Organisatie:


Bij het kopje "Organisatie" treft u allerhande informatie over de stichting. Hierbij zijn delen over hoe u ons kunt steunen en welke werkgroepen er zijn binnen de stichting.

 Links:

Bij "Links" treft u verwijzingen naar websites van organisaties waar wij mee samenwerken.


Contact:

Onder "Contact" treft u ons adres aan.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten